Algemene voorwaarden

Prijzen
De prijzen op onze website zijn weergegeven in euro's en zijn inclusief BTW. De BTW bedraagt 21 % (6 % voor boeken). De prijzen op onze website zijn geldig onder voorbehoud van typografische fouten. Het assortiment op de webshop is niet het volledige assortiment. Vraag het gerust moesten er producten niet terug te vinden zijn. De prijzen aangeduid op onze website betreffen enkel de online aankopen al proberen we dit gelijk te houden.

Verzenden en Verzendkosten
De verzendkosten worden altijd aangerekend met een minimum van 5€ , met steeds een verzekerde verzending.
Als het solventen betreft kan verzending geweigerd worden. Vraagt het verzenden van de goederen een speciale verpakking dan wordt deze ook aangerekend.
Breekbare artikelen worden op eigen risico verzonden, wij verwittigen als er risico op breuk is.
Verzending van temperatuur gevoelige producten kan wegens weersomstandigheden uitgesteld worden. Wij communiceren dit via telefoon, vermeld dus altijd een telefoonnummer. Dit nummer zal niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Als dit tot gevolg heeft dat de goederen niet meer gewenst zouden zijn dan betalen we deze terug.
Wij geven prioriteit aan de kwaliteit van onze goederen, ook bij verzending.

Betaling
Kan voorlopig enkel via overschrijving. Nadat we de bestelling hebben nagekeken krijg je een mededeling voor de overschrijving. Als nodig vragen we ook bijkomende informatie om ervoor te zorgen dat de juiste materialen geleverd worden. Na bewijs van betaling zal de verzending verstuurd worden.

Levering
Wij werken via MyParcel, dus overal waar zij kunnen leveren kan er geleverd worden. Vermeld zeker ook jouw telefoonnummer zodat we contact kunnen opnemen moesten er extra vragen zijn. Dit nummer zal niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Een levering aan huis kan op een adres naar keuze: bij u thuis, op uw werk, ... U dient voldoende informatie te verschaffen voor een snelle en efficiënte levering. Vermeld duidelijk alle gegevens voor een vlotte levering (check even of er geen schrijffouten zijn ingeslopen). Vergeet niet de naam van het bedrijf te vermelden indien u de levering op uw werk wenst.

Foutieve gegevens bij de bestelling
Indien het leveringsadres op uw bestelbon een fout bevat of niet bereikbaar is, gelieve ons dan zo snel mogelijk te verwittigen via telefoon. Wij zullen dan al het nodige doen om de fout recht te zetten vooraleer de bestelling verzonden wordt.
Het is aan u om de juistheid van de gegevens op de bestelbon na te kijken vooraleer u de bestelling bevestigt. Indien een vergissing de oorzaak is van een retourzending naar ons magazijn, zal de nieuwe verzending u worden aangerekend.

Leveringstermijn en voorraad
De leveringstermijnen zijn afhankelijk van de actuele stock en goederen op de site zijn meestal, maar niet altijd op voorraad. Wij zullen duidelijk communiceren wat er wel en niet op voorraad is. De Gouden Pluim kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade bij de klant ten gevolge van de overschrijding van de te verwachten leveringstermijn. Wij doen er echter alles aan om de leveringstermijnen te respecteren.

Problemen met de bestelling
Indien u uw bestelling niet heeft ontvangen bij het verstrijken van de doorgegeven leveringstermijn kan u ons contacteren via onze contactpagina.
Vermeld zeker de naam waarop de bestelling geplaatst is en de datum alsook over welke goederen het (ongeveer) gaat.

Beschadiging van de levering
Wij doen ons best om de goederen goed te verpakken maar toch gebeurt het soms dat een verpakking beschadigd geleverd wordt.

De verpakking is beschadigd : Indien de verpakking beschadigd werd door de transporteur en u vermoedt dat de inhoud hierdoor geleden heeft, moet u de bestelling weigeren en indien mogelijk de reden hiervan op het ontvangstborderel noteren. Een bestelling die niet op deze wijze werd geweigerd zal niet door ons worden terugbetaald of vervangen.

De verpakking is intact maar de inhoud is beschadigd : Indien u merkt dat één of meerdere artikelen werden beschadigd tijdens het transport, dan moet u binnen de 24 uur een klacht indienen door telefonisch contact op te nemen ( 0032(0)92256905).
Wij bekijken dan samen hoe we dit het best oplossen. Uiteindelijk zullen we de goederen willen inspecteren dus gooi deze alvast niet weg.

Recht van retour
Wij overleggen altijd voor verzending en proberen een verkeerde aankoop op deze manier te vermijden. Gebeurt het toch dat er verkeerd besteld is dan dient men de aankoop terug te brengen naar de winkel en zal na nazicht van de goederen (gebruiksschade? verzegeling verbroken of niet? originele verpakking?) gekeken worden om de goederen in te ruilen of in samenspraak een optimale oplossing te zoeken.
Potloden, breekbare artikelen en uitgewogen artikelen worden niet geruild nog teruggenomen. Dit om de kwaliteit en zuiverheid te kunnen garanderen. Artikelen die teruggenomen worden moeten kunnen doorverkocht worden en dus nog steeds aan onze hoge standaarden voldoen.

Het terugsturen van artikelen zonder overleg over de uitkomst is op eigen risico.

Intellectueel eigendoms-& auteursrecht Het intellectueel eigendoms- en auteursrecht van De Gouden Pluim heeft betrekking op alle teksten, foto's, video's, beeldmateriaal, vormgeving, databestanden, merken, logo's, domeinnamen en overige materialen zoals die te zien zijn op de website van De Gouden Pluim en in de winkel. De rechten op voorgenoemde zaken berusten bij De Gouden Pluim en haar licentiegevers en fabrikanten. De bovengenoemde zaken mogen zonder toestemming van De gouden Pluim niet worden gekopieerd of anderszins worden gebruikt. De website van De Gouden Pluim kan links bevatten naar websites van derden. De Gouden Pluim heeft geen rechten op of zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Bescherming van de privacy
De Gouden Pluim belooft de persoonlijke gegevens van zijn klanten in geen geval aan bedrijven of instanties van buitenaf door te geven, te verkopen of af te staan.
Elke klant kan zijn gegevens inkijken. Kijk naar onze privacy policy voor meer informatie hieromtrent.

Geschillen
De met onze firma afgesloten overeenkomsten worden beheerst door de voorwaarden opgenomen in onze aanbiedingen, de algemene voorwaarden op de website, evenals iedere bijzondere voorwaarde, uitdrukkelijk aanvaard door beide partijen. Voor de landen uit de Europese Unie, behoudens andersluidend beding uitdrukkelijk aanvaard door beide partijen, is het toepasselijke recht dat van het land van de klant. Onder voorbehoud van de imperatieve wettelijke bepalingen van kracht zijnde in ieder land, is de bevoegde Rechtbank deze waar de firma Schamp paulette en CO GCV woonstkeuze heeft gemaakt. In België zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel exclusief bevoegd. Door te bestellen op onze website ziet de klant af van zijn eigen aankoopvoorwaarden. De klant zal onder geen enkele voorwaarde aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen en/of intresten om welke reden dan ook.

Promoties en aanbiedingen
Onze speciale aanbiedingen en promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt. En onder de aangegeven voorwaarden.

Kenmerken van onze producten
Kleuren, foto's, afbeeldingen en omschrijvingen op onze website binden ons niet contractueel. Kleur wijkt ook altijd af op beeld tegenover de echte kleurtinten. Voor de beste service komt u dus best naar de winkel. Wij voorzien vaak kleurstalen met de producten uitgevoerd of kunnen begeleiden/advies verstrekken in de keuze als dit gewenst is.